Danh mục: Vật lý

Công thức- định luật – định lý – tiên đề…vật lý học thông dụng nhất!

Quá trình đẳng nhiệt – Định luật Bôi-Lơ-Ma-Ri-Ốt

Tổng hợp kiến thức vật lý 10 chuyên đề chất khí: Quá trình đẳng nhiệt và định luật Bôi lơ ma ri ốt. Hướng dẫn các dạng và cách giải bài tập về quá trình đẳng nhiệt và định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ôt. Trạng thái và quá trình biến đổi trạng thái Trạng thái của một lượng khí …

Chuyển động ném xiên

Tổng hợp kiến thức về chuyển động ném xiên – vật bị ném xiên. Các phương trình – công thức tính thời gian, vận tốc, độ cao cực đại, tầm ném xa, bài tập chuyển động ném xiên trong môn vật lý lớp 10. Khảo sát chuyển động của vật ném xiên Chuyển động ném xiên …

Chuyển động ném ngang

Tổng hợp kiến thức về chuyển động ném ngang – vật bị ném ngang. Các phương trình – công thức tính thời gian, vận tốc, tầm ném xa, bài tập chuyển động ném ngang vật lý lớp 10. Khảo sát chuyển động của vật ném ngang Chọn hệ trục toạ độ và gốc thời gian Chọn …

Lực hướng tâm

Kiến thức tổng hợp về lực hướng tâm – f hướng tâm, gia tốc hướng tâm trong chuyển động tròn đều môn vật lý lớp 10. Định nghĩa, công thức tính, dạng bài tập và hướng dẫn giải về dạng bài này! Lực hướng tâm Lực hướng tâm là gì? Lực (hay hợp lực của các …

Sự rơi tự do

Kiến thức tổng hợp về sự rơi tự do – vật rơi tự do từ độ cao h: Các công thức tính vận tốc – quãng đường, gia tốc rơi tự do.Mời bạn cùng theo dõi! Sự rơi trong không khí và sự rơi tự do Sự rơi của các vật trong không khí Các vật …
error: Content is protected !!