Danh mục: Tài liệu

Giáo trình, tài liệu, sách scan, slide trình chiếu… học tập miễn phí cho cộng đồng!

SGK hóa học 12

Hóa học là 1 môn học rất quan trọng, bài viết dưới đây sẽ chia sẻ miễn phí cho bạn bộ sách giáo khoa hóa 12 – SGK hóa 12 cơ bản và nâng cao, xem trực tiếp trên website hoặc tải về links Google Driver! SGK hóa 12 cơ bản Thông tin sách Nhà xuất …

SGK hóa học 11

Hóa học là 1 môn học rất quan trọng, bài viết dưới đây sẽ chia sẻ miễn phí cho bạn bộ sách giáo khoa hóa 11 – SGK hóa 11 cơ bản và nâng cao, xem trực tiếp trên website hoặc tải về links Google Driver! SGK hóa 11 cơ bản Thông tin sách Nhà xuất …

SGK hóa học 10

Hóa học là 1 môn học rất quan trọng, bài viết dưới đây sẽ chia sẻ miễn phí cho bạn bộ sách giáo khoa hóa 10 – SGK hóa 10 cơ bản và nâng cao, tải về links Google Driver! SGK hóa 10 cơ bản Thông tin sách Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam – …

SGK hóa học 9

Hóa học là 1 môn học rất quan trọng, bài viết dưới đây sẽ chia sẻ miễn phí cho bạn bộ sách giáo khoa hóa 9 – SGK hóa 9, tải về links Google Driver! SGK hóa 9 Thông tin sách Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam – Bộ Giáo dục và Đào tạo Tổng …
error: Content is protected !!