Chuyển động ném ngang

Tổng hợp kiến thức về chuyển động ném ngang – vật bị ném ngang. Các phương trình – công thức tính thời gian, vận tốc, tầm ném xa, bài tập chuyển động ném ngang vật lý lớp 10. Khảo sát chuyển động của vật ném ngang Chọn hệ trục toạ độ và gốc thời gian Chọn …

Lực hướng tâm

Kiến thức tổng hợp về lực hướng tâm – f hướng tâm, gia tốc hướng tâm trong chuyển động tròn đều môn vật lý lớp 10. Định nghĩa, công thức tính, dạng bài tập và hướng dẫn giải về dạng bài này! Lực hướng tâm Lực hướng tâm là gì? Lực (hay hợp lực của các …

Sự rơi tự do

Kiến thức tổng hợp về sự rơi tự do – vật rơi tự do từ độ cao h: Các công thức tính vận tốc – quãng đường, gia tốc rơi tự do.Mời bạn cùng theo dõi! Sự rơi trong không khí và sự rơi tự do Sự rơi của các vật trong không khí Các vật …

Chuyển động thẳng biến đổi đều

Bài viết tổng hợp kiến thức vật lý 10 về chuyển động thẳng biến đổi đều (chuyển động thẳng nhanh dần đều – chuyển động thẳng chậm dần đều), các đại lượng: quãng đường, vận tốc, gia tốc, phương trình, các dạng bài tập, cách giải bài tập chuyển động thẳng biến đổi đều. Mời bạn …
error: Content is protected !!