Định luật bảo toàn động lượng

Chia sẻ cùng cộng đồng!

Kiến thức tổng hợp nhất về định luật bảo toàn động lượng trong chương trình học Vật lý 10. Cùng tìm hiểu khái niệm động lượng, các công thức, phát biểu và cách giải bài tập về định luật này!

Định luật bảo toàn động lượng

Động lượng là gì?

Động lượng p của một vật là một véc tơ cùng hướng với vận tốc và được xác định bởi công thức:

Động lượng

Động lượng

Đơn vị của động lượng

Đơn vị động lượng là kg.m/s hoặc N.s

Xung lượng của lực

Khi một lực F không đổi tác dụng lên một vật trong khoảng thời gian Δt thì tích véc tơ F.Δt được định nghĩa là xung lượng của lực F trong khoảng thời gian Δt ấy.

Đơn vị xung lượng của lực là N.s

Tác dụng xung lượng của lực

Theo định luật II Newton ta có:

Tác dụng xung lượng của lực

Mối quan hệ giữa động lượng và xung lượng của lực

Mối quan hệ giữa động lượng và xung lượng của lực

Độ biến thiên động lượng của một vật trong khoảng thời gian Δt bằng xung lượng của tổng các lực tác dụng lên vật trong khoảng thời gian đó.

Ý nghĩa: Khi lực đủ mạnh tác dụng lên vật trong một khoảng thời gian hữu hạn sẽ làm động lượng của vật biến thiên.

Phát biểu định luật bảo toàn động lượng

Hệ cô lập (hệ kín)

Một hệ nhiều vật được gọi là cô lập khi không có ngoại lực tác dụng lên hệ hoặc nếu có thì các ngoại lực ấy cân bằng nhau.

Trong hệ cô lập chỉ có nội lực tương tác giữa các vật trong hệ trực đối nhau từng đôi một.

Định luật bảo toàn động lượng của hệ cô lập

Động lượng của một hệ cô lập là một đại lượng bảo toàn:

Định luật bảo toàn động lượng

Biểu thức của định luật ứng với hệ cô lập gồm hai vật m1 và m2:

Biểu thức định luật bảo toàn động lượng

Trong đó:

  • m1v1 (véc tơ) và m2v2 (véc tơ) là động lượng của vật 1 và vật 2 trước tương tác
  • m1v1′ (véc tơ) và m2v2′ (véc tơ) là động lượng của vật 1 và vật 2 sau tương tác

Va chạm mềm là gì?

Xét một vật khối lượng m1, chuyển động trên một mặt phẳng ngang với vận tốc v1 (véc tơ) đến va chạm vào một vật có khối lượng m2 đang đứng yên. Sau va chạm hai vật nhập làm một và cùng chuyển động với vận tốc v (véc tơ). Theo định luật bảo toàn động lượng ta có:

Công thức va chạm mềm

Va chạm của hai vật như vậy gọi là va chạm mềm.

Chuyển động bằng phản lực

Trong một hệ kín đứng yên, nếu có một phần của hệ chuyển động theo một hướng, thì phần còn lại của hệ phải chuyển động theo hướng ngược lại. Chuyển động theo nguyên tắc như trên được gọi là chuyển động bằng phản lực. Ví dụ: Sự giật lùi của súng khi bắn, chuyển động của máy bay phản lực, tên lửa…

Dạng bài tập bảo toàn động lượng

Tìm độ lớn của động lượng

Cách giải:

  • Độ lớn của động lượng: p = m.v
  • Độ biến thiên động lượng:

Dạng bài tập tìm độ lớn động lượng công thức 1

  • Định luật bảo toàn động lượng:

Dạng bài tập tìm độ lớn động lượng công thức 2

Giải bài tập về định luật bảo toàn động lượng

Bài 1: Một vật có m = 55kg thả mình rơi tự do từ vị trí cách mặt nước 4m. Sau khi chạm mặt nước 0,5s thì dừng lại, g = 9,8m/s². Tìm lực cản do nước tác dụng lên vật đó?

Hướng dẫn giải:

  • Vận tốc rơi tự do của vật khi đến mặt đất: v = √(2.g.S) => Tìm hiểu công thức rơi tự do: Rơi tự do
  • Độ biến thiên động lượng ngược chiều dương từ trên xuống, Δp = F.Δt => F = -m.v / Δt = -974N là lực cản mà nước tác dụng lên vật

Bài 2. Một tên lửa khối lượng tổng cộng mo = 70tấn đang bay với vo = 200m/s đối với trái đất thì tức thời phụt ra lượng khí m2 = 5 tấn, v2 = 450m/s đối với tên lửa. Tính Vận tốc tên lửa sau khi phút khí ra?

Hướng dẫn giải:

Theo định luật bảo toàn động lượng ta có:

  • mo.vo = (mo – m2).V + m2.(vo – v) => V = [mo.vo – m2.(vo – v)] / (mo – m2) = 234,6 m/s

Kiến thức tham khảo

Kiến thức liên quan: Chuyển động thẳng đều Chuyển động thẳng biến đổi đều

Bài viết liên quan: Định luật bảo toàn khối lượng + năng lượng + cơ năng

Bài viết liên quan: Kiến thức tổng hợp về Công và Công suất!

Bài viết liên quan: Định luật Newton

Bài viết liên quan: Định luật vạn vật hấp dẫn của Newton

Bài viết tham khảo: Định luật Kirchhoff 1 + 2

Bài viết tham khảo: Định luật Ohm

Chuyên mục tham khảo: Vật lý học

Nếu các bạn có bất cứ thắc mắc vui lòng comment phía dưới hoặc Liên hệ chúng tôi!

Chúng tôi luôn sẵn sàng đem lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng!

Youtobe Facebook Twitter

Leave a Reply

error: Content is protected !!